Tłumaczenia pisemne poświadczone
(przysięgłe)

Podane ceny są cenami netto za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia – 1 strona = 1125 znaków ze spacjami

Tłumaczenie z języka rosyjskiego na język polski cena od: Tłumaczenie z języka polskiego na język rosyjski cena od:
45 PLN 45 PLN
Tłumaczenie pisemne Cena
Tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną,
sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub trudnej do odczytania kopii
125%
Kopia 20%
Tłumaczenie w dniu zlecenia lub w postępowaniu przyśpieszonym 200%

Tłumaczenie pisemne zwykłe
(bez pieczęci tłumacza przysięgłego)

Podane ceny są cenami netto za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia – 1 strona = 1800 znaków ze spacjami

Tłumaczenie z języka rosyjskiego na język polski cena od: Tłumaczenie z języka polskiego na język rosyjski cena od:
50 PLN 50 PLN

Tłumaczenia ustne

Podane ceny są cenami netto za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia.
Dodatkowe koszty związane z wykonaniem tłumaczenia ustnego, np. nocleg, wyżywienie, dojazd, pokrywa zleceniodawca.

Tłumaczenie ustne Cena za 1 godzinę tłumaczenia od:
Tłumaczenie czynności notarialnych 300 PLN (każda następna rozpoczęta godzina tłumaczenia 200 PLN)
Tłumaczenie sądowe, tłumaczenie ceremonii zawarcia związku małżeńskiego 300 PLN (każda następna rozpoczęta godzina tłumaczenia 200 PLN)
Tłumaczenia biznesowe 300 PLN (każda następna rozpoczęta godzina tłumaczenia 200 PLN)

Wyżej wymienione stawki są stawkami wyjściowymi i mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności wykonywanej czynności i terminu wykonania.
Powyższe stawki nie dotyczą tłumaczeń wykonywanych na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.