Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Janina Nowakowska

Tłumaczenia pisemne poświadczone
(z pieczęcią):

Tłumaczenia cywilnoprawne

Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu; świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, pisma procesowe, orzeczenia; akty notarialne, pełnomocnictwa; dokumenty tożsamości, karty pobytu i inne.

Tłumaczenia biznesowe

Akty założycielskie, umowy spółki, statuty, KRS, NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa, umowy i inne.

Tłumaczenia samochodowe

Prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, umowy użyczenia samochodu, sprzedaży samochodu, zezwolenia na wyjazd za granicę i inne.

Tłumaczenia ustne poświadczone:

Tłumaczenia notarialne

Umowy sprzedaży, darowizny, umowy małżeńskie, umowy spółki, hipoteki, testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia, protokoły i inne.

Tłumaczenia sądowe i urzędowe

Rozprawy sądowe, orzeczenia sądu, przesłuchania, ceremonie zawarcia związku małżeńskiego i inne.

Tłumaczenia biznesowe

Spotkania biznesowe, negocjacje, szkolenia, konferencje, prezentacje i inne.

O mnie

Janina Nowakowska wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/74/08
  • Wykształcenie

    Filologia polska i politologia na Uniwersytecie Wrocławskim; studia podyplomowe w zakresie przekładu sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

  • Zainteresowania

    Z językiem rosyjskim jestem związana od zawsze. Oprócz tego, iż jest to język, w którym porozumiewa się moja najbliższa rodzina i przyjaciele, po-prostu lubię spędzać czas w towarzystwie Dostojewskiego, Nabokova, Achmatowej, Brodskiego i Cwietajewej. Uważam, że język jest nosicielem prawdy, dlatego powierzone mi zadanie tłumacza przysięgłego traktuję z całą odpowiedzialnością i powagą.

  • Doświadczenie

    Tłumaczeniami zajmuję się od ponad 10 lat. Jest to jedna z moich największych pasji. Specjalizuję się w tłumaczeniu dokumentów z zakresu prawa i ekonomii. Ambitnym wyzwaniem dla mnie jest tłumaczenie literatury pięknej i publicystyki.